UA-113412744-1
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

    Ajankohtaista

Olemme kesätauolla nyt aina

7.9.2020 saakka.

Jos kesäaikaan bongaat jotain mielenkiintoista tapahtumaa tai retkeä ole rohkeasti yhteydessä hallituksen jäseniin, niin pohditaan olisiko se meille myös ryhmänä mielenkiintoista.

Aurinkoista kesää kaikille. terv. Laila

Muista käydä hakemassa ryhmälomalle 20 paikkaa varattu meille. Kajaanin Reumayhdistyksen tuetturyhmäloma

Rauhanlahdessa Kuopiossa ensi syksynä 9.-14.11 2020
 
Hakemuslomakkeen linkki on auki 16.8.2020.
 Lisätietoja ja paperisia lomakkeita voit tiedustella puh. 0400787127/Laila
Lomat ja kuntoutussivulta löydät esittelyn lomasta.

Pysytään "terveinä" ja mieli korkealla. Aurinkoista kesää!


Tutun Tupa

 

Kajaanin Reumayhdistys ry

KAJAANIN PÄÄTERVEYSASEMA

Kii­reel­li­nen päi­vys­tys hoidetaan Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä. Puo­li­kii­reel­li­set päi­vys­ty­sa­siat hoi­de­taan pääter­vey­sa­se­mal­la.

Kajaanin pääterveysaseman vastaanotto

Aukioloajat: - ma-to klo 8-16, - pe, juh­la­py­hien aat­to, joulu- ja ju­han­nu­saat­toa edel­tä­vä päi­vä klo 8–15, - la-su se­kä juh­la­py­hinä, jou­lu-­ ja ju­han­nu­saat­to­na sul­jet­tu

Hoi­don tar­peen ar­vioin­nin te­kee sai­raan­hoi­ta­ja jo­ko pu­he­li­mit­se tai vas­taa­no­tol­la. Vas­taa­no­ton toi­min­ta pe­rus­tuu ajan­va­rauk­seen. Jos tarvitset lää­kä­rin, sai­raan­hoi­ta­jan tai kan­san­ter­veys­hoi­ta­jan vas­taa­not­toajan, ota etu­kä­teen yhteys pu­he­li­mit­se pää­ter­vey­sa­se­mal­le. Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä.

Sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na)                                     08 6156 7207 

Po­ti­las­toi­mis­to                                                                                               08 6156 7229
- avoin­na ma-to klo 8–16, pe ja juh­la­py­hien aat­to­na klo 8–15
- ta­kai­sin­soit­to­ ma-to klo 8–15, pe ja juhlapyhien aattona

klo 8–14

Re­sep­tit ja niiden uu­si­mi­nen

- potilastoimisto                                                                                                08 6156 7229
- sähköisesti Oma­kan­ta-pal­ve­lus­sa                                                  www.kan­ta.fi/oma­kan­ta 
- sähköisesti Oma­so­te-pal­velussa                                                     oma­so­te.kai­nuu.fi

Fysioterapia

- toi­mis­to ja ajanvaraus ma-pe klo 8–14                                                        08  6156 7261 

Apuvälinelainaamo
- avoinna ma-pe klo 8–14                                                                               08 6156 7264
- myös Vuolijoen apuvälineet
- apuvälinehuolto                                                                                            044 7970 169

Toimintaterapia

- puh.                                                                                                              044 7974 932

- sähköisesti Omasote-palvelussa                                                                omasote.kainuu.fi

Varaa aika vastaanotolle. Pie­na­pu­vä­li­nei­siin kuu­luvat esi­mer­kik­si ruo­kai­lun ja pe­sey­ty­mi­sen apu­vä­li­neet                                                           

Kansanterveyshoitajat

Yhteydenotto internetissä omasote.kainuu.fi kautta tai puhelimitse, jolloin kansanterveyshoitaja soittaa takaisin kolme työpäivän sisällä.

Kes­kus­ta (Poh­jo­lan­ka­tu, pa­rit­to­mat -                                                       08 6156 7803

Ka­jaa­nin­jo­ki), On­ne­la, Ase­man­seu­tu

Kes­kus­ta (Poh­jo­lan­ka­tu, pa­ril­li­set), Ylä­kau­pun­ki                                     08 6156 7234 

Pu­ro­la-Puis­to­la, Ti­hi­sen­nie­mi, Ket­tu­kal­lio,                                               08 6156 7236

Ar­mei­jan­laak­so, Tul­li­nie­mi
(Sis­si­ka­dun ja Ti­hi­sen­nie­men vä­li­nen alue)                                             08 6156 7334

Loh­ta­ja, Kä­tön­lah­ti

Pik­ku-Ket­tu, Huuh­ka­jan­vaa­ra, Sy­väo­ja, He­vos­suo,                                 08 6156 7221 

Tee­ri­suo, Sar­vi­vaa­ra,Mai­nua, Leh­to­vaa­ra, Ha­tu­lan­mä­ki,

Hal­la-aho, Lah­nas­jär­vi, Maas­to,Kou­ta­nie­mi,

Par­kin­nie­mi, Vuo­res­lah­ti   

Kuur­na, Kät­tö, Äkälänniemi                                                                       08 6156 7813

Tep­pa­na, Ka­ro­li­ne­burg, Kuur­nan­ran­ta                                                      08 6156 7835

(Kuur­nan­tie ja joen vä­li)

Kuu­san­mä­ki, Pöl­ly­vaa­ra, Na­ker­ta­ja, Su­van­to­la,                                        08 6156 7306 

Jo­ki­var­si Kon­tio­saa­ri, Het­teen­mä­ki, Pal­ta­nie­mi                                                                     

Jor­mua, Ku­lun­ta­lah­ti, Tak­ka­ran­ta, Sal­mi­jär­vi,                                            08 6156 7349
Han­nus­ran­ta, Kirk­koa­ho, Ko­mia­ho, Vai­nio, Hei­ni­suo

Kyl­mä, Soi­din­suo, Laa­jan­kan­kaan­ka­tu (pa­ril­li­set),                                     08 6156 7607 

Rin­ne­ka­tu (pa­rit­to­mat)       

Pa­lo­kan­gas, Hoi­kan­kan­gas, Va­ris­kan­gas (isot lin­nut),                               08 6156 7512

Laa­jan­kan­gas , Kou­lu­ku­ja, Tor­ni­ku­ja, Tor­ni­tie, Pe­täi­sen­nis­ka

Työt­tö­mien, per­he- ja omais­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­set,                          08 6156 7268

ajo­kort­ti­tar­kas­tuk­set yli 70-vuo­tiail­le

KAINUUN KESKUSSAIRAALA

HÄTÄNUMERO

Kiireellisessä tilanteessa                                                                                            112

 

Kiireellisissä asioissa sairaanhoitajan

ympärivuorokautinen puhelinneuvonta  lankapuhelimesta                     08 6156 6000

Päi­vys­ty­sa­pu  - äkil­li­nen sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma                                  116117

 

Reumatautien poliklinikka                                           

– ajanvarauksiin liittyvät asiat klo 9–12                                                        08 6156 2305

– muut asiat klo 9–11                                                                                   044 797 4840

Laboratorioon ajanvaraus

– sähköinen ajanvaraus                       Nord­Lab Kai­nuu la­bo­ra­to­rion ajan­va­raus

– puhelimitse ma-pe 7–18                                                                           02 0619 8019

Tekonivelkoordinaattori pe klo 8-10                                                         044 797 4042

– yhteydenotto, jos ongelmia tekonivelen kanssa