UA-113412744-1
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

    Ajankohtaista

iihtymisvaihe tuli Kainuussa päälle,  joten ensi viikon  toiminnassa noudatetaan annettuja suosituksia ja toimitaan seuraavasti,

to 14.1. Allasjumppa klo 15.30 PERUTTU

ma 18.1.klo 13.00 Jumppa  Fysios

ma 18.1. klo 17.00 Fibrokerho Tutun Tupa  PERUTTU  kokonaan keväältä

ti 19.1. klo 12.15 Tiistaikerho  Digikerho tutustutaan digi-maailmaan ruohonjuuritasolla    Tutun Tupa,

ma 25.1. klo 13.00 Jumppa

ma 25.1. klo 17.00 Jäsenilta,  johon vuonna 2020 liittyneet uudet jäsenet kutsutaan ja vanhat ovat myös tervetulleita tutustumaan toimintaan ja hallitusjäseniin. Tutun Tupa

 ti 26.1. klo 12.15 Tiistaikerho pelaillaan Tutun Tupa

  Tervetuloa mukaan toimintaan.

Kiitos kaikille myyjäisissä käyneille, tuotteita löytyy vielä Tutun Tuvalta.

Pysytään "terveinä" ja mieli korkealla.


Tutun Tupa

 YLEISLÄÄKETIETEEN POLIKLINIKKA  (YLEPKL)

Si­sään­käyn­ti uuden sairaalan pääo­ves­ta F1.Ti­lat ovat pääau­lan oi­keal­la puo­lel­la. Ylepkl:n toi­min­ta pe­rus­tuu ajan­va­rauk­seen. Lää­kä­rin, sai­raan­hoi­ta­jan tai kan­san­ter­veys­hoi­ta­jan vas­taa­not­toai­kaa tar­vit­se­via asiak­kai­ta pyy­de­tään ot­ta­maan etu­kä­teen pu­he­li­mit­se yh­teyt­tä ylepkl:lle..

 Kii­reel­li­nen päi­vys­tys Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä. Puo­li­kii­reel­li­set (su­ba­kuu­tit) päi­vys­ty­sa­siat hoi­de­taan ylepkl:lla. 

 Sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na)                                08 6156 7207

 Reseptien uusinta                                                                                          08 6156 7207   
  -
Yle­po­lil­la uu­si­taan vain pää­sään­töi­ses­ti yle­po­lil­la sai­rau­ten­sa
vuok­si hoi­dos­sa ole­vien po­ti­lai­den re­sep­tit

- sähköisesti Oma­so­te-pal­velussa                                                               oma­so­te.kai­nuu.fi

- sähköisesti Oma­kan­ta-pal­ve­lus­sa                                          https://www.kanta.fi/omakanta

 Omasote ja Chat-palvelu

Omasoten kautta voit mm. varata ja perua hoitoaikoja, lähettää viestiä, kysyä hoitoosi liittyvistä asioista chatissa sekä kirjata henkilökohtaisia terveys- ja hyvinvointitietojasi. Chat on käytössä ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. Chat-viestiin vastaa sairaanhoitaja tai kansanterveyshoitaja

 Fysioterapia

Kainuun keskussairaala, vanha sairaala

Sotkamontie 13, 2 krs, 87300 Kajaani                                                              044 797 4119

Käytössä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä.

- toi­mis­to ja ajanvaraus ma-pe klo 8–14                                                          08 6156 7261

- liikuntaneuvonta                                                                                             044 7101 422 

Apuvälineet

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la Ter­vey­sa­se­man apu­vä­li­ne­lai­naa­mo, 
Sot­ka­mon­tie 13, Ovi 12 A, 87300 Ka­jaa­ni

Käytös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jel­mä 

Avoinna ma-to klo 10.00–15.30 ja pe klo 8.00–13.00.                                     08 6156 7264
Apu­vä­li­ne­huol­to:                                                                                               044 797 0169

Toimintaterapia

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, F-ra­ken­nus, Sot­ka­mon­tie 13,

87300 Ka­jaa­ni

Käyt­össä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä,                                                                   044 797 4953. 

- Pie­na­pu­vä­li­neet                                                                                              044 797 4932

- sähköisesti Omasote-palvelussa                                                                 oma­so­te.kai­nuu.fi                                                                                                                 

Varaa aika vastaanotolle. Pie­na­pu­vä­li­nei­siin kuu­luvat esi­m. ruo­kai­lun ja pe­sey­ty­mi­sen apu­vä­li­neet, rannetuet ja ortoosit.

 Maksukattoasiat                                                                                              044 767 8049

Asiakasmaksuihin liittyvät maksukattoasiat                                                       044 797 4011

KANSANTERVEYSHOITAJAT

Yhteydenotto internetissä omasote.kainuu.fi kautta tai puhelimitse, jolloin kansanterveyshoitaja soittaa takaisin kolme työpäivän sisällä.

Kes­kus­ta (Poh­jo­lan­ka­tu, pa­rit­to­mat -                                                                   08 6156 7803

Ka­jaa­nin­jo­ki), On­ne­la, Ase­man­seu­tu

Kes­kus­ta (Poh­jo­lan­ka­tu, pa­ril­li­set), Ylä­kau­pun­ki                                                 08 6156 7234 

Pu­ro­la-Puis­to­la, Ti­hi­sen­nie­mi, Ket­tu­kal­lio,                                                           08 6156 7236

Ar­mei­jan­laak­so, Tul­li­nie­mi
(Sis­si­ka­dun ja Ti­hi­sen­nie­men vä­li­nen alue)                                                         08 6156 7334

Loh­ta­ja, Kä­tön­lah­ti

Pik­ku-Ket­tu, Huuh­ka­jan­vaa­ra, Sy­väo­ja, He­vos­suo,                                             08 6156 7221 

Tee­ri­suo, Sar­vi­vaa­ra,Mai­nua, Leh­to­vaa­ra, Ha­tu­lan­mä­ki,

Hal­la-aho, Lah­nas­jär­vi, Maas­to,Kou­ta­nie­mi,

Par­kin­nie­mi, Vuo­res­lah­ti   

Kuur­na, Kät­tö, Äkälänniemi                                                                              08 6156 7813

Tep­pa­na, Ka­ro­li­ne­burg, Kuur­nan­ran­ta                                                              08 6156 7835

(Kuur­nan­tie ja joen vä­li)

Kuu­san­mä­ki, Pöl­ly­vaa­ra, Na­ker­ta­ja, Su­van­to­la,                                               08 6156 7306 

Jo­ki­var­si Kon­tio­saa­ri, Het­teen­mä­ki, Pal­ta­nie­mi                                                                     

Jor­mua, Ku­lun­ta­lah­ti, Tak­ka­ran­ta, Sal­mi­jär­vi,                                                    08 6156 7349
Han­nus­ran­ta, Kirk­koa­ho, Ko­mia­ho, Vai­nio, Hei­ni­suo

Kyl­mä, Soi­din­suo, Laa­jan­kan­kaan­ka­tu (pa­ril­li­set),                                            08 6156 7607 

Rin­ne­ka­tu (pa­rit­to­mat)       

Pa­lo­kan­gas, Hoi­kan­kan­gas, Va­ris­kan­gas (isot lin­nut),                                      08 6156 7512

Laa­jan­kan­gas , Kou­lu­ku­ja, Tor­ni­ku­ja, Tor­ni­tie, Pe­täi­sen­nis­ka

Työt­tö­mien, per­he- ja omais­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­set,          

ajo­kort­ti­tar­kas­tuk­set yli 70-vuo­tiail­le (ei takaisinsoittoa)

Ulla Pöllänen                                                                                                     044 4253 270

Suvi Mustonen                                                                                                  040 6363 587

KAINUUN KESKUSSAIRAALA

HÄTÄNUMERO

Kiireellisessä tilanteessa                                                                                            112

 Kiireellisissä asioissa sairaanhoitajan

ympärivuorokautinen puhelinneuvonta  lankapuhelimesta                     08 6156 6000

Päi­vys­ty­sa­pu  - äkil­li­nen sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma                                  116117

  Reumatautien poliklinikka                                           

– ajanvarauksiin liittyvät asiat klo 9–12                                                        08 6156 2305

– muut asiat klo 9–11                                                                                   044 797 4840

Laboratorioon ajanvaraus

– sähköinen ajanvaraus                       Nord­Lab Kai­nuu la­bo­ra­to­rion ajan­va­raus

– puhelimitse ma-pe 7–18                                                                           02 0619 8019

Tekonivelkoordinaattori pe klo 8-10                                                         044 797 4042

– yhteydenotto, jos ongelmia tekonivelen kanssa