UA-113412744-1
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

    Ajankohtaista

Yhdistyksen toiminta on jäänyt kesätauolle syyskuun alkuun asti.

Kiitokset kaikille kevään aikana toimintaan osallistuneile!

Kesän aikana voidaan osallistua esim johonkin teatterimatkaan, jos kiinnostusta esiintyy.

Ja aina voi ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai jäsenasioidenhoitajaan, jos yhdistysasiaa ilmenee.

 

Muistathan, että yhdistyksellä on jaossa maskeja 50 kpl laatikoissa, tiedustele puh. 0400787127.

Tutun Tuvalta voit käydä ostamassa käsityönä valmistettuja tuotteitamme..

Pysytään "terveinä" ja mieli korkealla.

Tutun Tupa

       YLEISLÄÄKETIETEEN POLIKLINIKKA (YLEPKL)

Sisäänkäynti on uuden sairaalan pääovesta F1. Tilat ovat pääaulan oikealla puolella. Ylepkl:n toiminta perustuu ajanvaraukseen. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kansanterveyshoitajan vastaanottoaikaa tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan etukäteen puhelimitse yhteyttä ylepolille. Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvaraukseln perusteella.

Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, jo­hon voi soit­taa

ma-to klo 7.30–16.00 ja pe klo 7.30–15.00. 

Sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na)     08 6156 7207

Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus

Reseptien uusinta                                                         08 6156 7207

- sähköisesti Oma­so­te-pal­velussa                                oma­so­te.kai­nuu.fi

- sähköisesti Oma­kan­ta-pal­ve­lus­sa            https://www.kanta.fi/omakanta

 Kansanterveyshoitajat                                                  08 6156 7207

Yhteydenotto puhelimitse, jolloin kansanterveyshoitaja soittaa takaisin kolme työpäivän sisällä, tai                                                                       oma­so­te.kai­nuu.fi

 Työt­tö­mien, per­he- ja omais­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­set,          

ajo­kort­ti­tar­kas­tuk­set yli 70-vuo­tiail­le (ei takaisinsoittoa)

Mustonen Suvi                                                                040 6363 587

Pöllänen Ulla                                                                  044 4253 270

Fysioterapia

 

Kainuun keskussairaala, F-rakennus 3 krs

ma-to klo 7.30–16.00, pe 7.30–15.00.
Olem­me tei­hin yh­tey­des­sä seu­raa­vaan ar­ki­päi­vään klo 16.00 men­nes­sä. 

Käytössä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä                                044 797 4119

Liikuntaneuvonta                                                           044 7101 422 

                                                                                      044 7101 298

Apuvälineet

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la
Sot­ka­mon­tie 13, F-ra­ken­nus (ovi F6)
87300 Ka­jaa­ni
Käytös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jel­mä                                     08 6156 7264

Apu­vä­li­ne­huol­to                                                            044 797 0169

Au­kio­loa­jat
ma-to klo 10.00–15.30 pe klo 8.00–13.00

Käy­tös­säm­me on ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu
(pe­rus­ter­vey­den­huol­lon apu­vä­li­ne­pal­ve­lut)                  08 6156 7264
(eri­kois­sai­raan­hoi­don apu­vä­li­ne­pal­ve­lut)                     050 564 7974

Asiak­kai­den kul­ku apu­vä­li­ne­kes­kuk­seen
Tois­tai­sek­si pi­ha­töi­den kes­ke­ne­räi­syy­den vuok­si asiak­kai­den kul­ku apu­vä­li­ne­kes­kuk­seen oh­ja­taan pääau­lan kaut­ta:
P-his­si, 1. ker­ros, F-ra­ken­nus     Apu­vä­li­nei­den lai­nauk­sen pai­kat ja yh­teys­tie­dot. 

Hoitotarvikejakelu ___________________________08 6156 7246

Tee hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­se­si noin 1–2 viik­koa ai­kai­sem­min en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta ja tois­si­jai­ses­ti pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta ma–ti ja to–pe
klo 8–10.

Oh­je mi­ten löy­dät Oma­so­te hoi­to­tar­vi­ke­lo­mak­keen

 

 KAINUUN KESKUSSAIRAALA

HÄTÄNUMERO, henkeä uhkaava tilanne                                   112

Päivystysapu, äkillinen sairastuminen tai tapaturma               116117

lankapuhelimesta soitto                                                 08 6156 6000

ympärivuorokautinen päivystys

Reumatautien poliklinikka

Käytössä takaisinsoittojärjestelmä.                               044 747 7920

Yhteydenotto sähköisesti:                                          oma­so­te.kai­nuu.fi

Laboratorioon ajanvaraus        

NordLab Kai­nuu la­bo­ra­to­rion ajan­va­raus

- sähköinen ajanvaraus omasote.kainuu.fi

- puhelimitse ma-pe klo 7–18                                        02 0619 8019

Tekonivelkoordinaattori

Yhteydenotto, jos ongelmia tekonivelen kanssa

Takaisinsoittojärjestelmä.                                             044 797 4042

Maksukattoasiat                                                         044 767 8049

Asiakasmaksuihin liittyvät maksukattoasiat                 044 797 4011

Yhteydenotto sähköisesti:                               maksukatto@kainuu.fi

Toimintaterapia                                                     oma­so­te.kai­nuu.fi

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, F-ra­ken­nus, Sot­ka­mon­tie 13,

87300 Ka­jaa­ni

Käyt­össä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä.                             044 797 4953

Pie­na­pu­vä­li­neet                                                                        

Pie­na­pu­vä­li­nei­siin kuu­luvat esi­m. ruo­kai­lun ja pe­sey­ty­mi­sen apu­vä­li­neet,

rannetuet ja ortoosit. Varaa aika vastaanotolle