UA-113412744-1
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

    Ajankohtaista

Hei, nyt kannattaa liittyä jäseneksi, sillä loppuvuonna ei peritä enää jäsenmaksua.

TULEVAA viikko 42

ma 18.10. klo 13.00 Käsipaino-Kahvakuulajumppa
ti 19.10 klo 10.00-12.00 Toimisto
ti 19.10. klo 12.00-14.00 Digikerho    Erja Elfing opastaa esim tietoturvasta, laitteiden aasetuksista jne, mieti ennakkoon omasta ongelmasta kysymystä.
to 21.10. klo 15.30-16.15 Allasjumppa
Tervetuloa!
 
ma 25.10. Jäsenilta jossa esitetään mm. juhlasta tehty video sekä Historian havinaa video voidaan esittää uudestaan.

Yhdistyksellä on lahjoitusmaskeja jaossa jäsenille, tarvitessasi ota yhteyttä numeroon 0400787127, maskit on pakattu 50 kappaleen paketeiksi.

Tutun Tuvalta voit käydä ostamassa käsityönä valmistettuja tuotteitamme.

Pysytään "terveinä" ja mieli korkealla.

Tutun Tupa

        YLEISLÄÄKETIETEEN POLIKLINIKKA  (YLEPKL)

Si­sään­käyn­ti on uuden sairaalan pääo­ves­ta F1.Ti­lat ovat pääau­lan oi­keal­la puo­lel­la. Ylepkl:n toi­min­ta pe­rus­tuu ajan­va­rauk­seen. Lää­kä­rin, sai­raan­hoi­ta­jan tai kan­san­ter­veyshoi­ta­jan vas­taa­not­toai­kaa tar­vit­se­via asiak­kai­ta pyy­de­tään ot­ta­maan etu­kä­teen pu­he­li­mit­se yh­teyt­tä ylepkl:lle. Vas­taa­no­tol­le saa­vu­taan vain eril­li­sen yh­tey­de­no­ton ja ajan­va­rauk­sen pe­rus­teel­la.

Kii­reel­li­nen päi­vys­tys on Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä. Puo­li­kii­reel­li­set (su­ba­kuu­tit) päi­vys­ty­sa­siat hoi­de­taan ylepkl:lla. 

Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, jo­hon voi soit­taa

ma-to klo 7.30–16.00 ja pe klo 7.30–15.00. 

Sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na)                                       08 6156 7207

Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus

Va­lit­se aluk­si ter­vey­sa­se­ma, jol­la ha­luat asioi­da. 

 Seu­raa­vak­si va­lit­se asioin­nin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sai­raan­hoi­ta­jat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kan­san­ter­veys­hoi­ta­jat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

 Päivystysapu, äkillinen sairastuminen tai tapaturma                                                116117

HÄTÄNUMERO, henkeä uhkaava tilanne                                                                     112

 Reseptien uusinta                                                                                       08 6156 7207

- sähköisesti Oma­so­te-pal­velussa                                                            oma­so­te.kai­nuu.fi

- sähköisesti Oma­kan­ta-pal­ve­lus­sa                                       https://www.kanta.fi/omakanta

 Omasote ja Chat-palvelu

Omasoten kautta voit mm. varata ja perua hoitoaikoja, lähettää viestiä, kysyä hoitoosi liittyvistä asioista chatissa sekä kirjata henkilökohtaisia terveys- ja hyvinvointitietojasi. Chat on käytössä ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. Chat-viestiin vastaa sairaanhoitaja tai kansanterveyshoitaja

 Fysioterapia

Kainuun keskussairaala, vanha sairaala                                                                          Sotkamontie 13, 2 krs.  87300 Kajaani                                                                                                                                     Käytössä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä.                                                                     044 7974119

- toi­mis­to ja ajanvaraus ma-pe klo 8–14                                                             08 6156 7261

- liikuntaneuvonta                                                                                               044 7101 422 

Apuvälineet

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la Ter­vey­sa­se­man apu­vä­li­ne­lai­naa­mo, 
Sot­ka­mon­tie 13, Ovi 12 A, 87300 Ka­jaa­ni

Käytös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jel­mä 

Avoinna ma-to klo 10.00–15.30 ja pe klo 8.00–13.00.                                       08 6156 7264
Apu­vä­li­ne­huol­to:                                                                                                044 797 0169

Toimintaterapia

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, F-ra­ken­nus, Sot­ka­mon­tie 13,

87300 Ka­jaa­ni

Käyt­össä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä,                                                                    044 797 4953

- Pie­na­pu­vä­li­neet                                                                                               044 797 4932

- sähköisesti Omasote-palvelussa                                                                 oma­sote.kainuu.fi

Varaa aika vastaanotolle. Pie­na­pu­vä­li­nei­siin kuu­luvat esi­m. ruo­kai­lun ja pe­sey­ty­mi­sen apu­vä­li­neet, rannetuet ja ortoosit.

Hoitotarikejakelu                                                                                               08 6156 7246

Maksukattoasiat                                                                                                044 767 8049

Asiakasmaksuihin liittyvät maksukattoasiat                                                         044 797 4011

KANSANTERVEYSHOITAJAT

Kansanterveyshoitajat

Yhteydenotto omasote.kainuu.fi kautta tai puhelimitse, jolloin kansanterveyshoitaja soittaa takaisin kolme työpäivän sisällä.

Juntunen Katja                                                                                                  08 6156 7349

Kurkinen Ari                                                                                                      08 6156 7835

Meklin Rita                                                                                                        08 6156 7607 

Palokangas Anu                                                                                                08 6156 7618 

Poroila Eveliina                                                                                                 08 6156 7803

Työt­tö­mien, per­he- ja omais­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­set,          

ajo­kort­ti­tar­kas­tuk­set yli 70-vuo­tiail­le (ei takaisinsoittoa)

Mustonen Suvi                                                                                                  040 6363 587

Pöllänen Ulla                                                                                                    044 4253 270

 KAINUUN KESKUSSAIRAALA

HÄTÄNUMERO

Kiireellisessä tilanteessa                                                                                                112

Kiireellisissä asioissa sairaanhoitajan

ympärivuorokautinen puhelinneuvonta  lankapuhelimesta                       08 6156 6000

Päi­vys­ty­sa­pu  - äkil­li­nen sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma                                    116117

  Reumatautien poliklinikka                                           

– ajanvarauksiin liittyvät asiat klo 9–12                                                          08 6156 2305

– muut asiat klo 9–11                                                                                      044 797 4840

Laboratorioon ajanvaraus

– sähköinen ajanvaraus                       Nord­Lab Kai­nuu la­bo­ra­to­rion ajan­va­raus

– puhelimitse ma-pe 7–18                                                                               02 0619 8019

Tekonivelkoordinaattori pe klo 8-10                                                             044 797 4042

– yhteydenotto, jos ongelmia tekonivelen kanssa