UA-113412744-1
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

    Ajankohtaista

Huom!

Loppuvuoden aikana liittyviltä ei peritä jäsenmaksua, mutta nautit jo jäseneduista.                Tervetuloa jäseneksi.

to 26.11. klo 17.00 Lavis Kalliok. 9           la 28.11. klo 11.15 allajumppa Kaukavesi

la  28.11. klo 12-15
 
Tapahtumien osalta otetaan huomioon sen hetkinen korona tilanne.    Kulttuuria: Yhdistykseltä saa 5€:n tuen  teatteri- tai konserttilippuun syksyn aikana. Tuki annetaan samalle henkilölle vain yhden kerran.

Tervetuloa mukaan toimintaan.

Pysytään "terveinä" ja mieli korkealla.


Tutun Tupa

KAJAANIN PÄÄTERVEYSASEMA

Kii­reel­li­nen päi­vys­tys hoidetaan Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä. Puo­li­kii­reel­li­set päi­vys­ty­sa­siat hoi­de­taan pääter­vey­sa­se­mal­la.

Kajaanin pääterveysaseman vastaanotto

Aukioloajat: - ma-to klo 8-16, - pe, juh­la­py­hien aat­to, joulu- ja ju­han­nu­saat­toa edel­tä­vä päi­vä klo 8–15, - la-su se­kä juh­la­py­hinä, jou­lu-­ ja ju­han­nu­saat­to­na sul­jet­tu

Hoi­don tar­peen ar­vioin­nin te­kee sai­raan­hoi­ta­ja jo­ko pu­he­li­mit­se tai vas­taa­no­tol­la. Vas­taa­no­ton toi­min­ta pe­rus­tuu ajan­va­rauk­seen. Jos tarvitset lää­kä­rin, sai­raan­hoi­ta­jan tai kan­san­ter­veys­hoi­ta­jan vas­taa­not­toajan, ota etu­kä­teen yhteys pu­he­li­mit­se pää­ter­vey­sa­se­mal­le. Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä.

Sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na)                                     08 6156 7207 

Po­ti­las­toi­mis­to                                                                                               08 6156 7229
- avoin­na ma-to klo 8–16, pe ja juh­la­py­hien aat­to­na klo 8–15
- ta­kai­sin­soit­to­ ma-to klo 8–15, pe ja juhlapyhien aattona

klo 8–14

Re­sep­tit ja niiden uu­si­mi­nen

- potilastoimisto                                                                                                08 6156 7229
- sähköisesti Oma­kan­ta-pal­ve­lus­sa                                                  www.kan­ta.fi/oma­kan­ta 
- sähköisesti Oma­so­te-pal­velussa                                                     oma­so­te.kai­nuu.fi

Fysioterapia

- toi­mis­to ja ajanvaraus ma-pe klo 8–14                                                        08  6156 7261 

Apuvälinelainaamo
- avoinna ma-pe klo 8–14                                                                               08 6156 7264
- myös Vuolijoen apuvälineet
- apuvälinehuolto                                                                                            044 7970 169

Toimintaterapia

- puh.                                                                                                              044 7974 932

- sähköisesti Omasote-palvelussa                                                                omasote.kainuu.fi

Varaa aika vastaanotolle. Pie­na­pu­vä­li­nei­siin kuu­luvat esi­mer­kik­si ruo­kai­lun ja pe­sey­ty­mi­sen apu­vä­li­neet                                                           

Kansanterveyshoitajat

Yhteydenotto internetissä omasote.kainuu.fi kautta tai puhelimitse, jolloin kansanterveyshoitaja soittaa takaisin kolme työpäivän sisällä.

Kes­kus­ta (Poh­jo­lan­ka­tu, pa­rit­to­mat -                                                       08 6156 7803

Ka­jaa­nin­jo­ki), On­ne­la, Ase­man­seu­tu

Kes­kus­ta (Poh­jo­lan­ka­tu, pa­ril­li­set), Ylä­kau­pun­ki                                     08 6156 7234 

Pu­ro­la-Puis­to­la, Ti­hi­sen­nie­mi, Ket­tu­kal­lio,                                               08 6156 7236

Ar­mei­jan­laak­so, Tul­li­nie­mi
(Sis­si­ka­dun ja Ti­hi­sen­nie­men vä­li­nen alue)                                             08 6156 7334

Loh­ta­ja, Kä­tön­lah­ti

Pik­ku-Ket­tu, Huuh­ka­jan­vaa­ra, Sy­väo­ja, He­vos­suo,                                 08 6156 7221 

Tee­ri­suo, Sar­vi­vaa­ra,Mai­nua, Leh­to­vaa­ra, Ha­tu­lan­mä­ki,

Hal­la-aho, Lah­nas­jär­vi, Maas­to,Kou­ta­nie­mi,

Par­kin­nie­mi, Vuo­res­lah­ti   

Kuur­na, Kät­tö, Äkälänniemi                                                                       08 6156 7813

Tep­pa­na, Ka­ro­li­ne­burg, Kuur­nan­ran­ta                                                      08 6156 7835

(Kuur­nan­tie ja joen vä­li)

Kuu­san­mä­ki, Pöl­ly­vaa­ra, Na­ker­ta­ja, Su­van­to­la,                                        08 6156 7306 

Jo­ki­var­si Kon­tio­saa­ri, Het­teen­mä­ki, Pal­ta­nie­mi                                                                     

Jor­mua, Ku­lun­ta­lah­ti, Tak­ka­ran­ta, Sal­mi­jär­vi,                                            08 6156 7349
Han­nus­ran­ta, Kirk­koa­ho, Ko­mia­ho, Vai­nio, Hei­ni­suo

Kyl­mä, Soi­din­suo, Laa­jan­kan­kaan­ka­tu (pa­ril­li­set),                                     08 6156 7607 

Rin­ne­ka­tu (pa­rit­to­mat)       

Pa­lo­kan­gas, Hoi­kan­kan­gas, Va­ris­kan­gas (isot lin­nut),                               08 6156 7512

Laa­jan­kan­gas , Kou­lu­ku­ja, Tor­ni­ku­ja, Tor­ni­tie, Pe­täi­sen­nis­ka

Työt­tö­mien, per­he- ja omais­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­set,                          08 6156 7268

ajo­kort­ti­tar­kas­tuk­set yli 70-vuo­tiail­le

KAINUUN KESKUSSAIRAALA

HÄTÄNUMERO

Kiireellisessä tilanteessa                                                                                            112

 

Kiireellisissä asioissa sairaanhoitajan

ympärivuorokautinen puhelinneuvonta  lankapuhelimesta                     08 6156 6000

Päi­vys­ty­sa­pu  - äkil­li­nen sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma                                  116117

 

Reumatautien poliklinikka                                           

– ajanvarauksiin liittyvät asiat klo 9–12                                                        08 6156 2305

– muut asiat klo 9–11                                                                                   044 797 4840

Laboratorioon ajanvaraus

– sähköinen ajanvaraus                       Nord­Lab Kai­nuu la­bo­ra­to­rion ajan­va­raus

– puhelimitse ma-pe 7–18                                                                           02 0619 8019

Tekonivelkoordinaattori pe klo 8-10                                                         044 797 4042

– yhteydenotto, jos ongelmia tekonivelen kanssa